Selecteer een pagina

Diensten

De Utiliteitsbouw (Utiliteit) is de bedrijfstak waarbinnen Van der Heiden Isolatie sinds haar oprichting actief in is geweest. Inmiddels heeft Van der Heiden Isolatie heel wat expertise ontwikkeld. Bekijk hieronder een overzicht van onze diensten.

Neem contact met ons op

Utiliteit

‘Van der Heiden Isolatie’ houdt zich bezig met het thermisch, akoestisch en brandwerend isoleren van werktuigbouwkundige installaties en het afdichten van brandwerende doorvoeringen in de utiliteitsbouw in opdracht van installateurs en aannemers.

Enkele voorbeeldprojecten waarbij Van der Heiden Isolatie de realisatie van de isolerende en/of brandwerende werkzaamheden op zich heeft genomen zijn: UvA Amsterdam, Stadhuis Tilburg en Woerden, Berlagehuis den Haag.

Zie onze Projecten pagina voor meer referenties.

 

Advies

De jarenlange ervaring van Van der Heiden Isolatie op het gebied van isolatie en brandwering maakt ons bij uitstek geschikt om u van een professioneel en kwalitatief hoogstaand advies te voorzien bij projecten in de utiliteitsbouw. Vanaf het begin tot het eind, ofwel van ontwerp- tot realisatiefase kunnen wij u voorzien van gedegen ondersteuning, advies en begeleiding.

Onze nauwe samenwerking met zusterbedrijf QL Projectburo zorgt er voor dat onze kennis zich niet beperkt tot isolatie en brandwering, maar dat we ook in staat zijn de adviesverlening omtrent engineering en realisatie van werktuigkundige installaties mee te nemen. Dit levert uiteraard synergetische voordelen op.

Bij elke fase gedurende het realisatie traject kunnen we u voorzien van advies, begeleiding en – misschien wel het belangrijkste – een heldere communicatie tussen partijen.

Isolatie

Isolatie – in algemene zin –  is het afschermen van invloeden van buitenaf. Gericht op ons vakgebied betreft dit afscherming van fysieke invloeden, zoals temperatuur (zowel koude als warmte) en geluid. Hieronder wordt nader ingegaan op de twee vormen van isolatie die we onderscheiden, namelijk thermische isolatie en akoestische isolatie. Tevens laten we tracing en plaatwerk de revue passeren, beiden onlosmakelijk verbonden met isolatie.

Thermische Isolatie

Het doel bij thermische isolatie is de overdracht van thermische energie tussen twee zijden van een materiaal of constructie tot een minimum te beperken. Denk hierbij aan waterleidingen, luchtkanalen en andere (werktuigkundige) installaties. 

In het geval van warmte isolatie is het doel voornamelijk het tegengaan van warmteverlies en beperken van energieverlies. Bij koude isolatie ligt de nadruk meer op het voorkomen van opwarming en condensvorming, wat uiteindelijk leidt tot Corrosion under Insulation (CuI).

Een goede thermische isolatie bespaart energie, werkt CO2 verlagend en draagt bij aan een gezond en comfortabel (binnen)klimaat.

Of het nu specifiek warmte of koude isolatie betreft, Van der Heiden Isolatie selecteert voor u de juiste isolatiematerialen, waarbij voor zover van toepassing optimaal gebruik wordt gemaakt van verschillende isolerende eigenschappen (thermisch, akoestisch, dampremmend).

Akoestische Isolatie

De verplaatsing van lucht of water door kanalen of leidingen kan geluid met zich meebrengen. Het toepassen van akoestische isolatie is hier dan een oplossing die gebruikt kan worden om het geluid te dempen.

Of het nu specifiek warmte of koude isolatie betreft, Van der Heiden Isolatie selecteert voor u de juiste isolatiematerialen, waarbij voor zover van toepassing optimaal gebruik wordt gemaakt van verschillende isolerende eigenschappen (thermisch, akoestisch, dampremmend).

Tracing

Met tracing is het mogelijk om leidingen op temperatuur te houden. In veel gevallen wordt tracing in combinatie met isolatie  toegepast als vorstbeschermingssysteem. Zogenaamde heat-tracing kabels worden aangebracht in of op de leidingen en per groep of per combinatie van groepen gekoppeld aan een omgevings-thermostaat. Deze schakelt de groepen in zodra de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt. De tracing-kabels worden dan warm en houden de leidingen dan op temperatuur.

Indien de toepassing van tracing wenselijk is, zal van der Heiden Isolatie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een op de wensen en behoeften aansluitende oplossing aanbieden, specifiek gericht op de betreffende installatie(s).

Plaatwerk

Veelal wordt isolatiewerk uit het zicht gehouden door plafondplaten. In deze gevallen is het niet van belang of het gebruikte isolatiemateriaal er ook visueel goed uit ziet. Het komt echter steeds vaker dat ontwerpers kiezen voor een ‘industriële’ look, wat er dan op neerkomt dat alle pijpen, buizen en kabelgoten in het zicht gemonteerd worden. Het gebruikte isolatiemateriaal is dan uiteraard ook zichtbaar en dit kan met zich meebrengen dat dit materiaal van een ‘schil’ (bijvoorbeeld isogenenpak) moet worden voorzien om het er mooi uit te laten zien.

Als het gaat om isolatie aan de buitenkant van een gebouw, dan wordt de aangebrachte isolatiematerialen vaak beschermd tegen weersinvloeden door plaatwerk.

QL Projectburo is in 2003 opgericht, met als voornaamste activiteiten engineering, voorbereiding, begeleiden en het uitvoeren van werkzaamheden in de werktuigkundige installatietechniek. Hierbij kunt u denken aan sanitair-, drinkwater-, hemelwater-, vuilwater-, ventilatie-, koel-, verwarmings-, brandpreventie en meet- en regeltechnische installaties.

Flexibiliteit en kwaliteit zijn sleutelbegrippen voor QL Projectburo, voor zowel de algemene bedrijfsvoering als de inzet van onderaannemers en gespecialiseerde partners.

De Utiliteitsbouw (Utiliteit) is de bedrijfstak waarbinnen QL Projectburo sinds haar oprichting actief in is geweest.

QL Projectburo is de preffered installatiepartner van Van der Heiden Isolatie. Beide bedrijven zijn gevestigd aan de Vleugelboot 78 in Houten en delen hetzelfde management.

Brandwerend

Met brandwerende isolatie wordt het overslaan of verplaatsen van brand door de afdichting van doorvoeringen van leidingen, goten en kanalen voorkomen of vertraagd door de toepassing van een brandwerende voorziening.

Door aangescherpte regelgeving en een nauwgezette controle op de naleving hiervan is brandwerendheid een onmisbaar onderdeel geworden van projecten in de utiliteitsbouw. Een goede zaak, want in het kader van veiligheid in het algemeen is brandwerendheid een cruciale factor.

Brandwerende werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de dienstenportfolio van Van der Heiden Isolatie. Onze brandwerende applicateurs zijn dan ook gespecialiseerd in het aanbrengen van brandwerende voorzieningen. Daarnaast voorzien wij de klant van uitgebreide rapportages en logboeken om tot op detailniveau de brandwerende compliance aan te kunnen tonen.

Onze brandwerende voorzieningen voldoen aan alle geldende normen, zo voldoen de materialen aan de NEN-EN 1366-1, NEN-EN 1366-3 (NEN 6069), NEN-EN 1366-4, NEN-EN 6068:2008 en de eisen conform het bouwbesluit 2012.

Doorvoeringen

Met brandwerende isolatie voor doorvoeringen wordt het overslaan of verplaatsen van brand door de afdichting van doorvoeringen van leidingen, goten en kanalen voorkomen of vertraagd door de toepassing van diverse producten, specifiek geselecteerd per toepassing. Hiermee wordt naar believen een scheiding rookwerend, 30 minuten, 60 minuten of soms nog meer gerealiseerd.

Brandmanchetten

Brandmanchetten worden toegepast op plaatsen waar kunststof buizen door een brandscheiding heen gaan. Bij brand zal de brandmanchet opzwellen en de kunststof buis afdichten en ontstaat een afdichting met een brandwerendheid zoals geëist.

Zo wordt een overslag van brand via kunststof buizen voorkomen.

Brandkleppen

In het geval van luchtkanalen dienen brandkleppen in de kanalen te worden geplaatst op de plek waar deze een brandscheiding doorkruisen. Wanneer er brand uitbreekt, stijgt de temperatuur. Zodra dit wordt gedetecteerd sluit de brandklep. Een mechanische koppeling die smelt bij voldoende hitte activeert het sluitmechanisme.

Rapportage & Onderhoud

De brandwerende voorzieningen worden vastgelegd in een (digitaal) logboek. 

Alle sparingen en doorvoeringen worden voorzien van stickers met daarop een unieke QR-code. Onze brandwerend applicateur scant de code en vult alle belangrijke gegevens in van de brandwerende afdichting in een speciale App.

Vervolgens zal de brandwerend applicateur een foto maken van de brandwerende voorziening. Om het geheel compleet te maken kan de applicateur ook direct op de digitale tekening aangeven op welke locatie de voorziening terug te vinden is.

Alle gegevens worden direct opgeslagen in het logboek, wat online beschikbaar is.

Om de functionaliteit van de aangebrachte brandwerende afdichtingen te waarborgen adviseren wij om jaarlijks een inspectie uit te voeren.